Tingimused

ÜLDTINGIMUSED TANTSUTREENINGUTEL OSALEMISEKS

Treeneril on õigus haigustunnustega osaleja koju saata ning sellisel juhul trennitasu ei hüvitata (sinna kuulub ka mitte tervislik terviseseisund – nt. täid). Tantsutreeningute hooajalist tasu on võimalik tasuda vastavalt soovile, kas ühekuuliste osamaksetena või terve hooaja makse korraga. Täpsed kuutasud ja tingimused on välja toodud avalduses, mis on e-mailile saadetud peale registreerimist. Kui ei ole täpsustatud, millise perioodi kaupa soovitakse tantsutreeningute osavõtutasu eest tasuda, siis rakendatakse tasumist ühekuuliste osamaksetena. Arve tasumine toimub pangaülekande teel arvel määratud rekvisiitide ja viitenumbri alusel (viitenumber on kohustuslik). Tantsutreeningute osavõtutasu on arvestatud hooajapõhiselt, mitte treeningkorrapõhiselt (see tähendab et üksikuid puudumisi ei tasaarveldata). Juhul kui tantsukooliga liitutakse keset hooaega (õppeaastat), siis arvestatakse osavõtutasu suurus vastavalt liitutud kuupäevale. Treeningkorrapõhist tasaarvestamist ei toimu v.a juhul, kui on puudutud tantsutreeningutest rohkem kui 4 järjestikust nädalat (kaasaarvatud), mis annab õiguse taotleda osavõtutasu tasaarvestamist järgnevatelt perioodidelt ühekuulise osamakse täpsusega. Tasaarveldamiseks tuleb tantsukooliga ühendust võtta e-maili või telefoni teel. Juhul kui osaletakse ainult ühes trennis ning liitumist ei toimu, siis osavõtutasu ei küsita. Kui peale esimest treeningut toimub ka liitumine, rakendub tavapärane kuutasu. Tantsutreeningutest loobumiseks tuleb saata vabas vormis avaldus elektronposti vahendusel või anda üle treenerile. Juhul kui on tasutud tantsutreeningute osavõtutasu eelseisva (alates järgmisest kuust) perioodi kohta, tagastatakse treeningute tasu eelseisva perioodi eest. Jooksva kuu eest tasutud summat ei tagastata. Juhul kui loobumisavaldus on saadetud hiljem kui on toimunud arve väljastaminetuleb jooksva kuu eest tasuda kogu summa. Välja saadetud arveid ei tühistata (v.a treeningutest puudumisel 4 järjestikuse nädala jooksul). Treeningud toimuvad perioodil september 2021 – mai 2022 va. riigipühad ning erandkorrast tingitud pausid. Kui treening satub riigipühale (kalendris punane), jääb treening ära ning selle arvelt ei toimu tasaarveldamist. Samuti ei pea treener antud treeningut ette või järgi tegema. Treeningud toimuvad ka koolivaheajal (va jõuluvaheajal, suvel ning juhul kui treener on teavitanud teisiti). Ärajäänud treeningud tehakse õppeaasta jooksul järgi (va riigipühadel ära jäänud treeningud) – kuutasu ära jäänud trennide arvelt ei vähendata, kuna tantsukoolis kehtib hooajapõhine tasumine. Kui selgub, et mingil põhjusel ei ole võimalik treeninguid järgi teha, teavitatakse sellest e-maili teel ning tehakse tasaarveldused. Kui tantsutreeningute osavõtutasu ei ole tasutud uue kuu arve väljastamise hetkeks, on tantsukoolil õigus treeningutele mitte lubada. Juhul kui tantsukool peab Covid-19 poolt tingitud piirangute tõttu õppetöös ümberkorraldusi tegema (näiteks kaugõppele ehk virtuaaltreeningutele üle minema), teavitatakse sellest koheselt e-maili teel. Virtuaaltreeningud ei ole tasuta ning need kuuluvad tavapärase õppemaksu hulka! Kui ei soovita virtuaaltreeningutes osaleda, tuleb sellest tantsukooli teavitada hiljemalt 3 tööpäeva jooksul – hiljem tagantjärgi arveid ei tühistata! TÄHELEPANU! Meie õppekava on EHIS’es registreeritud ning õppemaksult on võimalik taotleda tulumaksutagastust - selle aluseks on meile esitatud ja allkirjastatud avaldus/leping, mille tantsukool on kontakt e-mailile saatnud pärast registreerimist.

PS! Tulumaksu saab deklareerida vaid isikule, kelle kontolt on õppetasu makstud!

 

Tantsukooli rekvisiidid

MTÜ Minu Tantsukool Reg nr. 80385296

Tantsutreeningute osavõtutasu a/a: EE242200221062492354 Swedbank

E-mail: arved@minutantsukool.ee

Telefon: +372 5627 5581

Koduleht: www.minutantsukool.ee

www.facebook.com/MinuTantsukool

www.instagram.com/minutantsukool