Tagasi

Neljapäeviti kell 15.15 - 15.45 vanemad ja 15.55 - 16.25 nooremad
Treener Birgit Plaser
Alustame 26.september 2019/2020 hooaeg

PS! Tantsutrennidesse tuleb registreerida ka Laagri Huvialakooli kodulehel ning osaleda tohivad vaid lasteaia oma maja lapsed (lasteaia kodukord näeb nii ette).
- https://www.laagrihuvialakool.ee/

Regioon: 
Aadress: 
Kaskede puiestee 22
Kuutasu

20.00€